.. CD-skiva

Reflektioner över kulturmöten och kulturkrockar pris 120:- Musik: Roine Sangenberg

Vi har en lång demokratisk tradition i Sverige som vi måste värna om. Allt som är förbjudet enligt svensk lag gäller för alla, oavsett kulturell bakgrund.

Men det som inte är förbjudet är tillåtet!
Vad vi äter, hur vi klär oss, vilka traditioner vi har - detta regleras inte i lag. Om vi verkligen menar allvar i vårt tal om det mångkulturella samhället, måste vi tänka om.
För mig gäller det som jag lärt genom en strof i en romsk sång: "En blomsteräng har alltid många färger, i öknen där är sanden jämt sig lik".

Innehåll:

1. Normalt och onormalt
2. Svenskar normalare än andra?
3. Kultur - ett sätt att överleva
4. Känslor - visa eller dölja
5. Förtryck - silikon eller slöja
6. Integrering
7. Bestraffningar
8. Revir

CD-skivan kan beställas per e-post: kulturkompetens@hotmail.com
Alternativt per telefon: 042-33 50 33, 0707-76 76 14